10.10.2016 20:54

Nordplusbesök denna vecka

Idag kom våra gäster från Estland och Litauen till skolan. De kommer att vara här

under veckan och delta i lektioner i alla klasser. Vi kommer bl a att lära oss en del ord 

och fraser på varandras språk. Titta även i montern för att se hur vi jobbat med orden.

 

—————

Tillbaka