12.12.2016 08:49

PISA förtest

Nästegårdsskolan har blivit utsedd att delta i förtestet inför PISA 2018. Testet sker i mars 2017.

—————

Tillbaka