11.06.2015 16:05

Ugandaprojektet

Vi har fått vår ansökan beviljad för vårt Ugandaprojekt och det innebär att tio personer - fem vuxna och fem elever - från Bussi Island kommer till oss i september. I februari kommer några från Nästegårdsskolan få möjlighet att resa till dem. Vill du ställa upp som värd prata med mig, Evacaisa.

—————

Tillbaka