21.10.2014 09:00

Vara Creative

Alla nior kommer att åka till Lagman 21, 22 och 24 oktober för att delta i Vara Creative. Det är ett entreprenörskapsprojekt som kommer att inspirera och ge inblick i det lokala Näringslivet. De åker vanliga skolbussar till och från skolan.

—————

Tillbaka