Engelska 7A

              Goodnight Mister Tom

 

Under de närmaste veckorna kommer vi att titta på och jobba med filmen Goodnight Mister Tom. Filmen handlar om Tom som lever ensam i en by på den engelska landsbygden. När evakuerade Londonbarn kommer till byn blir William, en tyst och försiktig pojke, placerad hos Tom.

 

Syfte

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll

  • Talad engelska och texter från olika medier.
  • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Konkret arbete

Vi kommer först att gå igenom ett antal glosor så att du har en förförståelse till filmen du ska se. Därefter ser vi filmen, innan ni får jobba i grupp med att skriva en intervju där en journalist intervjuar antingen William eller Tom. När ni skrivit ett utkast, så byter ni anteckningar med en annan grupp och ger respons. Sedan får ni tid att bearbeta er text innan ni och jag gemensamt tittar på texten för att se om den fungerar och ni får även möjlighet att läsa upp den för mig för att träna uttalet. De som sedan vill, får spela upp intervjun inför hela klassen.

Ni kommer även att skriva dagboksanteckningar i Williams namn. Detta gör ni enskilt.

Bedömning

Jag kommer att bedöma era skriftliga dagboksanteckningar samt gå runt och lyssna och se hur ni jobbar med intervjuerna. Följande kunskapskrav bedöms:

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.