Engelska 7A

  Unit 1 – First Impressions

  Det första temat i din nya bok heter First Impression – Första intrycket. Hur viktigt är det första intrycket när vi träffar en person för första gången? Vad är det som gör att vi    får en viss bild av en människa som vi trots allt inte känner? Du kommer att läsa texter om detta och på olika sätt träna nya ord, läsa, tala och skriva om detta. Dessutom      ingår ett par grammatiska moment som vi kommer att träna på - enkelt presens samt do och does. Att lära in ord är alltid viktigt, så det har vi fokus på, men vi kommer       också att ha fokus på att tala och att skriva.

 Syfte:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

    Centralt innehåll:

    Kommunikationens innehåll

  • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

    Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

  • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

 

Konkret arbete

      Alla kommer att arbeta med Part 1 till de tre texter som finns i Unit 1, en del av er kommer

    även att jobba vidare med Part 2, till de tre texterna.  Det viktiga är inte att hinna så mycket

    som möjligt, utan att lära sig så mycket som möjligt! Till dessa texter finns det övningar i

    Workbook, där vi kommer att göra en del gemensamt och en del var och en för sig. Alla ord

    kommer att finnas på Quizlet för att du ska kunna träna dem där. Läxor är från tisdag till tisdag.

 


 

   Bedömning:

   Jag kommer att bedöma hur du uttrycker dig muntligt när du berättar om dig själv och andra

   samt skriftligt genom ett brev du ska skriva. För att göra detta bra är det viktigt att du lär dig så

   många ord som möjligt. Följande kunskapskrav gäller:

 

E

C

A

I muntliga … framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I muntliga … framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I muntliga … framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

I … skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I … skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I … skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

 

 

  Good luck!

  Evacaisa