Klass 7A

Tisdag 2 oktober är det föräldramöte 18.00 med start i matsalen och därefter klassvis. Efter det kommer anteckningar att läggas upp här, så att du kan läsa om du inte var närvarande.
 
Här kommer anteckningar från mötet:
 

Klassmöte 7A tisdag 2 oktober 2018 18.00-19.10

 11 elever representerade av 14  vårdnadshavare

Först information i matsalen med Per, rektor, och Håkan Fransson. Håkan informerade om den drogenkät som gjorts på skolan.

  • Två föräldrarådsrepresentanter: Emma Jonsson (Noels mamma) och Rikard Ullberg (Idas pappa)
  • Omdömen kommer efter v 45 – vad innebär de olika stegen?
  • Våra mailadresser:

evacaisa.arvidsson@vara.se

lisbeth.larsson@vara.se

maria.alexandersson@vara.se

  • Padlet
  • Frågor?

Önskemål – matteträff för att få information hur man räknar idag. Finns bra filmer på Youtube.

Maria pratade om ett TV-program där tjejer berättade att de sover för lite, för det är viktigt att vara kontaktbar på sociala medier. Även programmet om kroppshets med Mia Skäringer är något som vi behöver prata om.