Svenska 7A

 

Sagor & myter      

Varför ska vi jobba med sagor och myter? Jo, trots att det är gamla texter så påverkar och inspirerar de författare även idag. De teman som finns i sagorna och myterna hittar vi alltså i moderna berättelser, filmer och TV-serier.

Syfte:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Centralt innehåll:

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag.
  • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.
  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets-och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Konkret arbete:

Ni kommer att få läsa sagor enskilt och tillsammans i klassen och därefter diskutera kännetecken och uppbyggnad av sagor. Vad skillnaden är på folksagor och konstsagor – det kommer ni att få lära er. Ni kommer också att läsa myter och om fornnordiska, romerska och grekiska mytologin samt även diskutera om det finns moderna myter.

Avslutningsvis ska ni själva skriva en saga för att visa att ni förstått genren.

 

Bedömning:

Ni kommer att bedömas utifrån följande:

E

C

A

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsför­ståelse.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läs­förståelse.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters inne­håll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbind­ning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.