Svenska 7A

  Åk 7  arbetsområde  Titanic

Nu kommer du att få arbeta med ett tema om Titanic. Att Titanic var en båt som gick under har du säkert hört, men vet du något mer? När vi är klara med temat vet du säkert mycket mer, både om själva båten, olyckan och något om passagerarna. Du kommer att ta reda på fakta via nätet och genom texter, du kommer skriva egna texter – dagbok och nyhetsartikel – samt diskutera i grupp. Vi kommer att se filmen också naturligtvis.

Inom temat Titanic kommer vi att jobba med reklam just nu. Ni ska göra en reklamfilm för Titanic. Följande gäller:

”Allting går att sälja med mördande reklam”

Reklam finns överallt och den har samma syfte – att få oss att köpa en vara eller tjänst. Vi kommer att läsa om reklam, diskutera reklam, se reklam och göra en reklamfilm de närmaste veckorna.

Syfte

Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.

Centralt innehåll

  Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbygg­nad och typiska språkliga drag.

Bedömning (här räknas film som text)

 

E

C

A

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbind­ning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Konkret arbete

Först kommer vi att diskutera hur reklam är uppbyggd och själva försöka att formulera ett reklambudskap. Vi kommer vidare att diskutera slogans och symboler/loggor. Var finns reklamen? När ser/hör du reklam? Påverkas du av reklam?

Sen är det dags att göra en reklamfilm! Ni kommer att i grupper få göra var sin film och sedan visa för varandra och diskutera hur ni byggt upp filmen.

 

 

Bedömning sker genom följande kunskapskrav:

E                                      C                                     A

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärlds­frågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och om­världsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrå­gor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbind­ning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.

De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.