Svenska 8A

Efter en terminsstart med lite sommaranknytning i form av gruppdikt om sommaren bl a, kommer ni att göra DLS-testen precis som ni gjorde vi terminsstarten förra läsåret. Det som testas är läsförståelse, läshastighet, ordförståelse och rättstavning.
 
Därefter kommer ni att få träna på att diskutera samt att skriva en filmrecension och planeringen ser ut så här:
 

PLANERING DISKUSSION SAMT FILMRECENSION

Att kunna se saker ur olika perspektiv och diskutera för- och nackdelar, för att därefter bilda sig en egen uppfattning är viktigt att kunna – inte minst nu i valtider. I detta arbetsområde kommer du att få träna på att diskutera i grupp. Eftersom vi utgår från en film – Freedom Writers – ska du även skriva en filmrecension.

 Syfte:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 

      Centralt innehåll:

  • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 

     Bedömning:

   Jag kommer att bedöma din arbetsinsats efter följande kunskapskrav:

 

E

C

A

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

    Konkret arbete:

    Vi kommer att titta på filmen Freedom Writers och därefter kommer ni att sitta i grupper och diskutera 

    olika frågor som har med filmen och skolan att göra. 

 

    Ni får turas om att  vara samtalsledare. Dennes roll är att se till att diskussionen flyter på bra och 

    sedan sammanfatta det viktigaste ni kommit fram till.

 

    Därefter går vi igenom hur en filmrecension skrivs och sedan är det er tur att själva skriva 

    en recension till filmen.

 

     Evacaisa