Svenska 8A

 

 

Planering i grannspråk och dialekter

Den närmaste tiden kommer du att arbeta med våra grannspråk samt dialekter.

Ur läroplanen:

Syfte

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken…

 

Centralt innehåll

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

 

Konkret arbete

Du kommer att få ut häften med uppgifter om våra grannspråk. Där finns frågor att besvara, ord att slå upp betydelsen på samt texter eller filmer att se för att träna förståelsen. Därefter blir det ett muntligt förhör i grupp.

Efter det ska vi ta oss an våra dialekter. Det gör vi bl a genom att läsa i boken Portal samt lyssna på olika dialekter.

 

Du kommer att bedömas enligt följande:

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang … jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang … jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­trädande likheter och skillnader.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang … jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.