Svenska 8B

POJKEN I RANDIG PYJAMAS

 

Syfte

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• läsa och analysera skönlitteratur… för olika syften,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

• söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll

  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets-och livsfrågor
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag…
  • Informationssökning … på internet, i böcker …
  • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Konkret arbete

Vi kommer att läsa boken Pojken i randig pyjamas och utifrån olika frågor diskutera boken. Ni kommer även att få söka fakta och skriva en faktatext med citat och källhänvisning samt värdera källorna. Innan ni skriver texten kommer vi att gå igenom hur man skriver en faktatext och hur du gör citathänvisning och källhänvisning.

Vi kommer även att se filmen och diskutera likheter och olikheter mellan boken och filmen.

 

 

 

 

 

 

Du kommer att bedömas efter följande kunskapskrav:

E

C

A

Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärlds­frågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i Pojken i randig pyjamas.

Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och om­världsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i Pojken i randig pyjamas.

Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrå­gor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i Pojken i randig pyjamas.

Du kan skriva en faktatext med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Du kan skriva en faktatext med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Du kan skriva en faktatext med god språklig variation, välutvecklad textbind­ning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

 

 

Länkförslag  - du kan även göra egna sökningar

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Auschwitz

 

https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/forintelselager/auschwitz-birkenau

 

https://panorama.auschwitz.org/   Här kan du gå runt i Auschwitz och se hur det ser ut nu

 

https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005189