Svenska 9A

 Vi börjar terminen med DLS-tester precis som tidigare år. Därefter har vi språkhistoria.
 

                 SPRÅKHISTORIA

 

Syfte

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll

• Språkbruk genom tiderna.

• Muntliga presentationer…

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag.

 

Konkret arbete

I det här arbetsområdet kommer du att få bekanta dig med och lära dig om det svenska språkets historia och utveckling från runsvenskan till det språk vi talar idag.

Du kommer att få lyssna på muntliga genomgångar, läsa texter, titta på TV-programmet Värsta språket, planera och genomföra ett muntligt framträdande samt skriva en argumenterande text.

Kunskapskrav

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl funge­rande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbind­ning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.