Svenska 9C

Syfte:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll:

  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Konkret arbete:

Du kommer att få ta reda på fakta om en känd svensk författare. Du kan plocka ut fakta både ur de böcker vi har samt från internet. Oavsett var du hämtar dina fakta, ska du ange källan du använt dig av. Du skriver källorna efter din faktatext. Du kommer att få redogöra muntligt för mig varför källan är tillförlitlig.

 

Följande författare kommer vi att jobba om:

August Strindberg, Selma Lagerlöf, Gustav Fröding, Karin Boye, Hjalmar Söderberg,

Dan Anderson, Pär Lagerkvist, Moa Martinson, Vilhelm Moberg, Nils Ferlin, Evert Taube, Astrid Lindgren, Per Anders Fogelström, Kerstin Ekman, Carl Michael Bellman

Vad ska du ha med i din text?

Namn

Födelseår – dödsår

Bakgrund (barndom, uppväxt, studier, arbete…)

Genre – en eller flera

Titlar

Priser

Bild

Annat som är värt att veta

 

 

 

Du bedöms enligt följande:

Eleven kan skriva en faktatext med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva en faktatext med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva en faktatext med god språklig variation, välutvecklad textbind­ning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information om en författare från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information om en författare från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information om en författare från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.