Svenska 9C

Planering i svenska åk 9

Vi kommer nu att jobba med litteraturhistoria och utgångspunkten är sidorna 163-178 i boken Portal.

Ur läroplanen:

Syfte

 I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Centralt innehåll

Berättande texter och sakprosatexter

• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets-och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

 

Konkret arbete

Läs sidorna 163-178 i Portal. Anteckna under tiden vad som kännetecknar de olika perioderna, samt vilka författare som fanns under den tiden och vilka verk de skrev. Försök också att ta reda på lite vad deras verk handlar om. Vi kommer att gå igenom detta tillsammans samt läsa ytterligare texter innan du får ett förhör för att visa vad du har lärt dig.