Om mig

Jag heter Evacaisa Arvidsson och har arbetat på Nästegårdsskolan sedan 1982. Innan dess var jag en termin i Kalmar på landstingets vårdgymnasium. Under alla år här har jag jobbat med svenska och engelska på högstadiet och vid några tillfällen även på mellanstadiet. Efter att ha kompletterat min utbildning med Svenska som andraspråk har jag även haft undervisning i SVA och detta från förskoleklass t o m årskurs 9. Jag har även undervisat vuxna i Svenska som andraspråk. I min lärarlegitimation har jag behörighet i svenska, engelska och SVA.

Att jag varit kvar så många år i Kvänum beror på att det är en bra skola med bra elever och kollegor. Skolan förändras hela tiden och det tycker jag är intressant och jag vill utveckla mina arbetssätt för att hjälpa alla elever att nå sina mål. Min erfarenhet säger mig att bra relationer och en tydlig struktur ger bra resultat.

Något som jag tycker är roligt är att utveckla våra internationella kontakter och vi har haft flera projekt med skolor i Europa samt ett tillsammans med en skola i Uganda. Detta läsår kommer vi inte att ha något projekt, tyvärr, men i mars 2019 kommer vi att söka ett Erasmus+-projekt tillsammans med skolor i Estland, Spanien och Tjeckien.